Telefon: 00 000 00 00

Sklep z winami Szczecin

 • 01

 • 02

 • 03

 • 04

Regulamin

REGULAMIN

 1. Strona www.slabicki.pl jest prowadzona przez Adam Słabickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marketing Adam Słabicki z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Jugosłowiańskiej 39/2, kod pocztowy 70-842 Szczecin, zwaną dalej Sprzedającym. Sprzedający prowadzi sprzedaż w sklepie stacjonarnym, zlokalizowanym przy ul. Monte Cassino 4 w Szczecinie.

  Dane kontaktowe Sprzedającego:
  Marketing Adam Słabicki
  ul. Monte Cassino 4
  70-464 Szczecin
  telefon: +48 605 046 978
  e-mail: adam@slabicki.pl
   
 2. Sprzedający jest podatnikiem podatku VAT od towarów i usług oraz posiada numer NIP 916-104-87-32. Nr konta bankowego: 53 1140 2017 0000 4402 1139 4576.
 3. Informacje zawarte na stronie internetowej ww.slabicki.pl, w szczególności odnoszące się do wyrobów alkoholowych, ich opisów, zdjęć, parametrów technicznych i użytkowych oraz cen nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Informacje te prezentowane są jedynie w celach informacyjnych o aktualnym asortymencie, dostępnym w punkcie sprzedaży prowadzonym przez Sprzedającego przy ul. Monte Cassino 4 w Szczecinie i stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Warunkiem sporządzenia kalkulacji kosztów zakupu oraz sporządzenia oferty jest założenie przez Kupującego konta użytkownika oraz:
  • w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - podanie Numeru Identyfikacji Podatkowej,
  • w przypadku osób fizycznych niedokonujących zakupów w związku z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą (konsumentów) - podanie numeru PESEL.
  Warunkiem przedstawienia oferty jest podanie przez Kupującego prawidłowych danych teleadresowych wraz z poprawnym i aktualnym adresem e-mail oraz numerem telefonu.
 5. Zamieszczony na stronie internetowej Sprzedającego koszyk ma charakter wirtualny i służy wyłącznie wstępnej kalkulacji kosztów zakupu towarów, wybranych przez Kupującego oraz umożliwieniu złożenia zapytania potwierdzającego ich dostępność i cenę.
 6. Po otrzymaniu zapytania o którym mowa w ustępie 4, Sprzedający potwierdza dostępność towaru i jego cenę, składając Kupującemu ofertę sprzedaży. Oferta Sprzedającego przekazywana jest Kupującemu za  pośrednictwem poczty elektronicznej, w mailu wysłanym przez Sprzedającego na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.
 7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Kupującego przyjęcia oferty Sprzedającego poprzez
  • kliknięcie w link potwierdzający, zawarty w mailu przesłanym przez Sprzedającego,
   lub
  • poprzez wysłanie przez Kupującego maila potwierdzającego.
 8. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest sklep położony przy ul. Monte Cassino 4, 70-464 Szczecin.
 9. Sprzedawca potwierdzi Kupującemu fakt zawarcia umowy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, odrębnym mailem.
 10. Zamówienia realizowane są w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 72 godziny od potwierdzenia przez Sprzedawcę faktu zawarcia umowy.
 11. Termin dostawy towaru uzgadniany jest indywidualnie z Kupującym i zależy od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy. Koszt dostawy towaru obciąża Kupującego.
 12. Zamówiony towar można odbierać osobiście w sklepie przy ulicy Monte Cassino 4 w Szczecinie.  Zamówienia z dostawą na terenie miasta Szczecina będą realizowane w dni robocze w godz. 8-11 oraz 19-21. Zamówienia spoza Szczecina będą realizowane za pośrednictwem firm kurierskich.
 13. Koszt dostawy na terenie miasta Szczecina dla zamówień o łącznej wartości mniejszej niż 150,00 zł –
  wynosi 10,00 zł. Dla zamówień o wartości powyżej 150,00 zł dostawa jest bezpłatna.
 14. Koszt dostawy dla zamówień spoza Szczecina ustalany jest indywidualnie.
 15. Należność za zamówiony towar można uregulować w następujący sposób:
  • Przedpłata przelewem na konto 53 1140 2017 0000 4402 1139 4576 – w terminie 3 dni od daty otrzymania przez Kupującego potwierdzenia zawarcia umowy.  
  • Gotówką w sklepie przy ul. Monte Cassino 4 w Szczecinie – w przypadku odbioru osobistego.
  • Kartą płatniczą w sklepie przy ul. Monte Cassino 4 w Szczecinie – w przypadku odbioru osobistego.
  • Gotówką w momencie dostawy na terenie miasta Szczecina.
 16. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia firma Marketing Adam Słabicki zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić Kupującego.
 17. Reklamacje dotyczące otrzymanego towaru można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na niżej podany adres mailowy sprzedawcy:
 18. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje w terminie maksymalnie 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia Kupującego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 19. Sprzedawca poinformuje Kupującego o wynikach postępowania reklamacyjnego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 20. Kupujący będący osobą fizyczną, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zamówionego towaru. Informacja o sposobie odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 21. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje w przypadku towarów wykraczających poza zakres standardowego asortymentu sklepu Sprzedającego przy ul. Monte Cassino 4 w Szczecinie, w tym w szczególności w przypadku towarów na indywidualne zamówienie Kupującego.
 22. Towar zwracany nie może nosić żadnych śladów używania i musi zostać zwrócony w stanie nienaruszonym, co obejmuje również etykiety, banderole i opakowania.
 23. Firma Marketing Adam Słabicki zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień budzących wątpliwości.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Dane adresowe Sprzedawcy:

  Marketing Adam Słabicki
  ul. Monte Cassino 4
  70-464 Szczecin
  telefon: +48 605 046 978
  e-mail: adam@slabicki.pl

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

  Marketing Adam Słabicki
  ul. Monte Cassino 4
  70-464 Szczecin
  telefon: +48 605 046 978
  e-mail: adam@slabicki.pl

  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
 

………(data)………

Marketing Adam Słabicki
ul. Monte Cassino 4
70-464 Szczecin
telefon: +48 605 046 978
e-mail: adam@slabicki.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ....................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)  .............................................................................................

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) .................................................................................................

 

Adres konsumenta (-ów) ...............................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
....................................................................................................................................................

 

(*) – niepotrzebne skreślić

 

‹ Powrót